C.V. De Dors(T)Vlegels Moergestel
We zette alles op zunne kop.

Geschiedenis

 

 

In 1971 werd er door een paar klanten van café de Korenmaaier het idee geopperd om een carnavalsvereniging op te richten.

Na wat overleg was er al snel een bestuur en Raad van Elf. Na een paar jaar zeer fijn samen gewerkt te hebben, was er de animo van een paar dames om een dansgarde op te richten. Vele uren werk werden er verricht door de vrouwelijke leden van de carnavalsclub om de kleding te verzorgen, ook werd er driftig geoefend door de kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar.

 

Na een aantal jaren café de Korenmaaier als residentie gehad te hebben werd er besloten om van residentie te veranderen. Er werd in die 10 jaar fijn samengewerkt met de familie Oerlemans, maar door het feit dat we daar uit ons jasje gegroeid waren werd er overgestapt naar café 't Centrum. Op dit moment zijn de Dorstvlegels hier nog steeds thuis. Hier werd eerst fijn samen gewerkt met Rinus en Sjan Vugts echter toen zij de kroeg verlieten kwamen daar onze huidige clubkastelein en zijn vrouw voor in de plaats. Ook met Bart en Monique Wolfs wordt prettig samengewerkt.

 

Gedurende de jaren die de Dorstvlegels nu bestaan werden er natuurlijk ook verschillende dingen georganiseerd om geld in kas te krijgen. Zo zijn de Dorstvlegels met een varken door het dorp getrokken om voor geld, het gewicht van het varken te raden. Ook zijn er diverse loterijen en barakconcoursen gehouden. Eén evenement om geld binnen te halen springt er echter wel uit, namelijk het organiseren van de jaarmarkt. Het idee van de jaarmarkt is geboren tijdens een bestuursvergadering in een zaaltje van het toenmalige café “de Korenmaaier”. We wilden als Dorstvlegels iets organiseren voor de Moergestelse bevolking. Ideeën genoeg maar het beste idee kwam van onze toenmalige voorzitter C. van Dijk. Hij opperde het idee om op het Sint Jansplein een markt te organiseren. . Ook het gemeentebestuur van Moergestel vond dit een goed idee en gaf ons een vergunning voor het organiseren van een jaarmarkt. Door de jaren heen is de jaarmarkt uitgegroeid tot een evenement wat qua omvang zijn weerga niet kent in Moergestel. Als het aan de Dorstvlegels ligt blijven zij dit nog in de lengte van dagen organiseren.

 

 

 

Copyright C.V. de Dors(T)Vlegels - Contact - Sitemap - Webdesign Simon Donkers
Laatst bewerkt: 10 februari 2020, 21:09